Over ons

De Vlaamse Beiaardvereniging is een organisatie die is opgericht met het doel om de kunst en cultuur van het beiaardspel te behouden en te bevorderen in Vlaanderen, het Nederlandstalige deel van België. De vereniging biedt educatie en toonkunst aan, en organiseert activiteiten om de gemeenschap betrokken te houden bij het beiaardspel. De Vlaamse Beiaardvereniging werkt ook samen met andere organisaties en instellingen om dit doel te bereiken. Het beiaardspel is een unieke en oude kunstvorm die voornamelijk wordt gespeeld op een verzameling grote en kleine gestemde klokken, genaamd beiaarden. De Vlaamse Beiaardvereniging speelt een belangrijke rol in het behoud en bevordering van deze kunst en cultuur in Vlaanderen.

Bestuur:

Voorzitter: Wim Van Den Broeck
Onder-voorzitter: Koen Cosaert
Secretaris: Dina Verheyden
Penningmeester: Lily Van Beumen
Website: Brecht Crabeels en Jakob De Vreese
Magazine: Kris Van Messem
Public Relations: Lorenz Meulebroek en Jasper Depraetere

Onze missie is om de Vlaamse beiaardgemeenschap te verenigen en te versterken door middel van het bevorderen van samenwerking, het delen van kennis en het inspireren van creativiteit. We streven ernaar om beiaardiers, beiaardliefhebbers, steden en gemeenten, erfgoedorganisaties en andere stakeholders met elkaar te verbinden, zodat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan de bloei en het behoud van het beiaardambacht.

Door het organiseren van evenementen creëren we een platform waar beiaardiers hun vaardigheden kunnen tonen, waar liefhebbers kunnen genieten van prachtige beiaardmuziek en waar de gemeenschap kan samenkomen om dit unieke culturele erfgoed te vieren. Daarnaast brengen we regelmatig een nieuwsbrief en een periodiek tijdschrift uit, waarin we kennis en ervaringen delen, trends en ontwikkelingen in de beiaardwereld bespreken en inspirerende verhalen delen om zo een levendige en geïnformeerde gemeenschap te bevorderen.

Wij streven ernaar om nieuwe en innovatieve initiatieven te ondersteunen en aan te moedigen, zodat de beiaardkunst zich blijft ontwikkelen en vernieuwen. Door het stimuleren van creativiteit en het verkennen van nieuwe mogelijkheden, willen we de beiaardgemeenschap inspireren en een platform bieden voor experimenten en artistieke expressie.

Tot slot zetten wij ons in om een positieve impact te hebben op de maatschappij en het klimaat. We willen de beiaardkunst gebruiken als een krachtig instrument om verbondenheid, vreugde en schoonheid te verspreiden. Door onze evenementen en initiatieven proberen we ook bewustzijn te creëren over duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken, zodat we als gemeenschap een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.

Met onze krachtige missie willen we de Vlaamse beiaardgemeenschap verenigen, inspireren en laten groeien, terwijl we bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed, het stimuleren van innovatie en het creëren van een positieve impact op de maatschappij en het klimaat.

Bestuur 2019