Oproep – Kunst In Opdracht Belfort Aalst

De Vlaamse Beiaardvereniging kondigt met trots een unieke kunstopdracht aan, uitgeschreven door de stad Aalst in het kader van de restauratie en herbestemming van het Aalsterse belfort, een trots UNESCO werelderfgoedmonument. Deze opdracht, ter waarde van €24.190,69 inclusief btw, nodigt kunstenaars uit om een kunstwerk te creëren dat de rijke traditie van de Aalsterse beiaardkunst in de verf zet, en tevens de toekomstige publieksfuncties van het belfort ondersteunt. Geïnteresseerde kunstenaars worden uitgenodigd hun portfolio in te dienen en deel te nemen aan een competitie die in twee fasen verloopt. De winnaar zal niet alleen de kans krijgen om zijn of haar werk te realiseren maar ook bij te dragen aan de viering van ons cultureel erfgoed. Voor meer informatie en de volledige opdrachtomschrijving, verwijzen we naar de bijgevoegde PDF.