Belgian Carillon Heritage Committee

Het Belgian Carillon Heritage Committee (BCHC) werd opgericht in 2014. De aanleiding
hiervoor was de Unesco-erkenning van de Beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in
het borgen van immateriaal cultureel erfgoed.
In 2018 werd het Belgian Carillon Heritage Committee door een interministerieel besluit
erkend als verbindingsorgaan tussen een aantal beleidsorganen, de Nederlandstalige en
Franstalige Unesco-commissies en de beiaardgemeenschappen in de verschillende
landsdelen. Het BCHC heeft geen rechtspersoonlijkheid en beheert geen budgetten.
Het BCHC bestaat uit een werkgroep die drie tot viermaal per jaar samenkomt en een
algemene vergadering die eenmaal per jaar vergadert.
Een van de activiteiten van het BCHC is de organisatie van een tweejaarlijkse inspiratiedag
voor lokale beiaardcultuur. De eerste inspiratiedagen vonden plaats in Brussel (2016),
Mechelen (2018) en Doornik (2022).

Leden van het BCHC
1. Werkgroep

Koen Cosaert – Directeur Koninklijke Beiaardschool; bestuurslid VBV
Elien Doeselaere – Expert immaterieel erfgoed bij FARO
Audrey Dye – Bestuurslid Association Campanaire Wallonne, beiaardcomité van Waver
Clarisse Desantoine – Bestuurslid Association Campanaire Wallonne
Piet Geleyns – Aanspreekpunt UNESCO werelderfgoed voor Vlaanderen van het agentschap Onroerend Erfgoed
Serge Joris (ondervoorzitter) – Voorzitter Association Campanaire Wallonne
Michallek Jean-Christophe – Ondervoorzitter Association Campanaire Wallonne
Rombouts Luc (voorzitter) – Curator beiaardcultuur Leuven
Carl Van Eyndhoven – Voormalig decaan LUCA School for the Arts
Hugo Verhenne – Stafmedewerker Erfgoedcel Midwest
Anaïs Verhulst – Stafmedewerker immaterieel erfgoed CEMPER

2. Algemene vergadering

De leden van de werkgroep, aangevuld met:
Timothy De Paepe – Directeur van het Museum Vleeshuis ‘De klank van de stad’
Nathalie Demaret – Administration générale de la Culture-Direction du Patrimoine culturel
Marie Depraetere – Administration générale de la Culture-Direction du Patrimoine culturel
Nicole Gesché – Koning Commission belge francophone et germanophone pour
Cécile Arnould – Directeur Musée de Woluwe & asblonde Centre Albert Marinus

UNESCO

Isabelle Leroy Attachée – Direction des monuments et sites (Brussels Gewest)
Sophie Muyllaert – Stafmedewerker Departement Cultuur, Jeugd en Media
Dimitri Stevens – Stafmedewerker PARCUM
Nele Rabijns – Algemeen Directeur Vlaamse UNESCO Commissie van België
Joanna Van der Heyden – Voormalig presentator/producer VRT Klara
Kris Van Messem – Voorzitter Beiaardvrienden Grimbergen
Véronique Vandevoorde – Experte UNESCO

Activiteiten van het BCHC

Het interministerieel besluit beschrijft de activiteiten van het BCHC als volgt:


1. Advies en inspiratie geven aan overheidsinstellingen en beiaardactoren over
mogelijke borgingsmaatregelen die voortspruiten uit de erkenning van de
beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in de omgang met immaterieel cultureel
erfgoed; hieronder valt ook het aanbieden van goede praktijken uit andere
erfgoedsectoren;


2. Ondersteuning geven aan de beiaardgemeenschappen in hun initiatieven om
voorbeeldpraktijken rond beiaardcultuur bekend te maken bij het lokaal
beleidsniveau;


3. Fungeren als aanspreekpunt voor andere erfgoedgemeenschappen in binnen- en
buitenland die wensen kennis te maken met de borgingspraktijken van de
beiaardgemeenschappen in België, en ondersteuning van deze laatste in het delen
van deze praktijken;


4. De permanente dialoog tussen de beiaardiers, het beiaardpubliek, de
beiaardeigenaren, de beiaardverenigingen, de overheden en de diverse actoren die
actief zijn in erfgoed, cultuur en toerisme in goede banen leiden en stimuleren, zowel
binnen elke taalgemeenschap als tussen de taalgemeenschappen onderling;


5. De periodieke verslaggeving van borgingsinspanningen vanwege de
beiaardgemeenschappen aan de overheidsinstellingen opvolgen en ondersteunen;


6. Deelnemen aan de ontwikkeling van inventarissen van beiaarden en
beiaardactiviteiten;


7. Fungeren als representatief communicatiekanaal met betrekking tot de UNESCO-
erkenning van de beiaardcultuur en bewaker van een correcte communicatie
hieromtrent door de diverse actoren.


Meer informatie?
Contacteer Luc Rombouts, voorzitter van het BCHC (luc.rombouts@telenet.be).